Optiek Mestrini heeft het contract voor de uitvoering van de fundusscopie i.h.k.v. de ketenzorg DM2 per 1 januari 2022 beëindigd.
Dat betekent dat met ingang van die datum de fundusscopie door een optometrist werkzaam bij Mestrini niet meer vergoed wordt voor ketenzorgpatiënten. Houd u daar aub rekening mee bij het verwijzen van patiënten.
Mocht de patiënt een afspraak hebben voor fundusscopie bij Mestrini vóór 1 januari 2022, dan verloopt dit nog als gebruikelijk; de fundusscopie wordt gewoon vergoed en er komen dus geen bijkomende kosten voor de patiënt, ook registreert de optometrist de fundusscopie dan nog zoals gebruikelijk in MediX.

Een overzicht van de gecontracteerde optometristen treft u op onze website: Contractpartners Diabetes Optometristen – ZIO

Bij een aantal van deze optometristen kunt u via MediX > Agenda’s direct een afspraak boeken voor de patiënt in de agenda van de optometrist.

Mocht u merken dat de wachttijden voor fundusscopie oplopen (door het wegvallen van een contractpartner, Mestrini in dit geval), en mocht dit tot risico’s voor de patiënt leiden, dan horen wij dit uiteraard graag! Leni Hager en Maud van Hoof (ketenzorg@zio.nl, 043 350 69 10)