Uit vragen van huisartsen blijkt dat het onvoldoende duidelijk is wat de reden is dat een “afwijkend audiogram van hoorwinkel” als ongeschikt vermeld staat in het patiëntenprofiel KNO voor de stadspoli.

Als er reeds een afwijking is geconstateerd door een audicien heeft het geen meerwaarde om een vergelijkend audiogram te laten verrichten bij de audicien waar de stadspoli mee samenwerkt (Intoears). Patiënten met een afwijkend audiogram van een hoorwinkel dienen dan doorverwezen te worden naar KNO (en daarmee ook het Audiologisch Centrum) in het ziekenhuis.