Afgelopen periode is binnen diverse gremia (o.a. kaderhuisartsen, BGVZ en Bac Kwaliteit) van de Vereniging RHZ spiegelinformatie over de POH besproken. De betrokken huisartsen hebben geconcludeerd dat er diverse hiaten zitten tussen de verwachtingen en de daadwerkelijke data op het gebied van scholing, verplichte registratie, inzet van e-health toepassingen en het gebruik van consultatie.

Om een grotere bewustwording te creëren in de gedelegeerde taken en verantwoordelijkheden, adviseert de Bac Kwaliteit (gesteund door de BGVZ) om minimaal 1x per halfjaar een gesprek aan te gaan over bovengenoemde punten met de POH. Door dit periodiek te doen, krijgt de huisarts een beter zicht op de invulling van de zorg door de POH-S en POH-GGZ in het kader van betrokken werkgeverschap. Ten behoeve van het voeren van deze gesprekken, heeft de Bac Kwaliteit een document opgesteld. Klik hier.