Huisartsen met patiënten die wonen in door de NZa geïdentificeerde Limburgse achterstandswijken, kunnen bij Achterstandsfonds Limburg een projectaanvraag indienen. U kunt op deze postcodelijst bekijken of uw praktijk hiertoe behoort.

Er zijn interessante keuzeprojecten waar u uit kunt kiezen, maar u kunt ook een project zelf bedenken!

Het gaat om de gemeente Maastricht, Valkenburg aan de Geul en Eijsden-Margraten (onder aan de lijst).

Er zijn diverse interessant keuzeprojecten waar u uit kunt kiezen, maar u kunt ook een project zelf bedenken!

Voorbeelden van Keuzeprojecten zijn:

  • Praktijkcheck laaggeletterdheid
  • Toegankelijkheid praktijk
  • Samenwerking sociaal domein
  • Bij- en nascholing
  • Cultuur/taalspecifieke voorlichting
  • Supervisie en coaching
  • Lean procesanalyse
  • Lean werkplekmanagement
    (Klik hier voor toelichting op al deze keuzeprojecten)

Bericht van het Achterstandsfonds november 2021:

Het Achterstandsfonds Limburg is vernieuwd: maak een account aan voor financiële ondersteuning!

Asf Limburg is er voor u. Maak er gebruik van!

Huisartsenpraktijken in achterstandswijken hebben, meer dan praktijken in andere wijken, te maken met kwetsbare patiënten, complexe zorgvragen en hoge werkdruk.

Het Achterstandsfonds Limburg (Asf Limburg) ondersteunt praktijken financieel in achterstandswijken. Zo hopen wij een bijdrage te leveren aan het behoud van kwalitatief goede huisartsenzorg, vermindering van werkdruk en de verhoging van het werkplezier van huisartsen en medewerkers. De ervaring leert dat huisartsen die gebruik maken van de fondsmiddelenmeer tijd hebben voor de patiënt.

Het afgelopen jaar is gewerkt aan de organisatiestructuur en een nieuwe – eenvoudige en toegankelijke – werkwijze. De gelden van het Asf Limburg zijn ondergebracht in de nieuwe Stichting Achterstandsfonds Limburg, met een eigen bestuur – met participatie van CZ en VGZ – en een klankbordgroep met huisartsen uit elke RHO regio.

Hoe werkt het?

Asf Limburg financiert projecten van huisartsen in Limburgse achterstandswijken. Wilt u hiervoor in aanmerking komen, maak een account aan op de website (www.asflimburg.nl). Na het invullen van de gegevens toont de website het budget (jaarbudget en aanvullend budget) dat voor u gereserveerd wordt.

Het budget is afhankelijk van het aantal patiënten van uw praktijk die woonachtig zijn op een achterstandspostcode. Met dit budget kunt u projecten financieren. Dat kan een van de Keuzeprojecten zijn die al eerder door andere praktijken zijn uitgevoerd, maar ook een project dat door een huisartsenpraktijk (of samenwerkende huisartsenpraktijken) zelf bedacht is.

Op de website staat stap voor stap uitgelegd hoe het werkt.

Tolkentelefoon

Asf Limburg vergoedt daarnaast voor alle Limburgse huisartsenpraktijken (ook de praktijken die niet in achterstandswijken werkzaam zijn) telefonische tolkendiensten via de Tolkentelefoon. Hoe dat werkt vindt u eveneens op www.asflimburg.nl.

U wordt van harte uitgenodigd de website te bezoeken en gebruik te maken van de mogelijkheden van het fonds.
Website: www.asflimburg.nl
Mail: info@asflimburg.nl