Recent hebben alle praktijken een brief ontvangen van de GGD, inzake bescherming tegen mazelen in de gezondheidszorg. Deze brief is besproken tijdens de Bac Kwaliteit. Er heerste onduidelijkheid over de concrete werkwijze en aanpak in de praktijken.

Na overleg met de GGD, heeft mevr. J. Sloekers (coassistente huisartsenpraktijk van de Kar) een uitgebreide presentatie opgesteld over mazelen, inclusief achtergrondinformatie, de meldingsplicht en omschrijving van risicogroepen. Een verhelderend stroomschema met de titel “Wat moet de huisarts doen bij zijn personeel” inzake de mazelenpreventie is hier te vinden.

De uitgebreide presentatie over mazelen, is via deze link in te zien

Met veel dank aan mevr. Msc Jiske Sloekers.