“Beste John, het ligt niet aan de vrouwen!”

Iedereen in de zorg moet kunnen rekenen op goede en veilige zorg. Jaarlijks komen er zo’n 140 meldingen binnen over seksueel grensoverschrijdend gedrag door zorgverleners volgens de IGJ. Dat zijn lang niet alle gevallen. Zorg personeel dat de grenzen overschrijdt  is zich daar niet altijd bewust van.

Iedereen in de zorg moet kunnen rekenen op goede en veilige zorg. Jaarlijks komen er zo’n 140 meldingen binnen over seksueel grensoverschrijdend gedrag door zorgverleners volgens de IGJ. Dat zijn lang niet alle gevallen. Zorg personeel dat de grenzen overschrijdt  is zich daar niet altijd bewust van.

Vanwege de afhankelijkheidsrelatie is iedere vorm van seksualiteit tussen patiënt en zorgverlener grensoverschrijdend. Een deel van de oplossing is dat er een open cultuur komt in de zorg. Maak dit thema dan ook bespreekbaar binnen de huisartsenpraktijk, binnen ZIO, de Stadspoli en TIPP. Het is een manier om seksueel grensoverschrijdend gedrag in de zorg te voorkomen.

De uitzending van BOOS legt bloot dat seksueel wangedrag zich op iedere werkvloer afspeelt. De werkvloer van The Voice is niet anders dan een andere werksetting. Het is niet alleen voorbehouden aan de media of televisie. 1 op de 2 tot 3 vrouwen krijgt ermee te maken. Het feit dat we er nu met z’n allen aandacht aan geven betekent dat we willen dat dit niet gebeurt.

Bij uitstek leidinggevenden kunnen veel schade, schande en onveiligheid op de werkvloer voorkomen en beperken.

Leidinggevenden moeten het beleid laten leven in de organisatie, zij hebben een voorbeeldfunctie, zij moeten ingrijpen en hebben een voortrekkersrol in het creëren van veiligheid. Misbruik ligt nooit aan het slachtoffer.

Waak voor blaming the victim. Leidinggevenden moeten voelbaar maken dat het daadwerkelijk veilig is voor medewerkers om ongewenst gedrag bespreekbaar te maken, ook als jij als omstander ongewenst gedrag ziet gebeuren. Leidinggevenden zijn ervoor om op de werkvloer te laten weten dat de organisatie veiligheid biedt aan iedereen die de moed heeft zijn of haar nek uit te steken.

Verder tonen zij begrip voor al degenen voor wie de situatie toch nog te onveilig is om dit te doen. Draag uit dat klachten over grensoverschrijdend gedrag serieus worden genomen en uitgezocht zullen worden, wat de gevolgen voor de praktijk/organisatie ook mogen zijn. Ben je bewust dat het realiseren van een veilig werkklimaat een doorlopende investering van jou vergt als leidinggevende.

Een vertrouwenspersoon kan meehelpen aan het scheppen van een veilig klimaat.

De taken en bevoegdheden van de vertrouwenspersoon zijn:

  • Opvang en begeleiding van werknemers die last hebben van ongewenste omgangsvormen;
  • Het analyseren van voorvallen en adviseren hierover en de verwijzing naar professionele hulpverleners;
  • Voorlichten en informeren van werknemers over de werkwijze van de vertrouwenspersoon;
  • Advies geven aan het management over het voorkomen van ongewenst gedrag.

De vertrouwenspersoon binnen ZIO en de RHZ is Frank Amory. Hij is bereikbaar per mail: f.amory@zio.nl of telefonisch 06 57417394.

Indien de melder de voorkeur heeft voor een vrouwelijke Vertrouwenspersoon dan kan Frank Amory hierin voorzien.