Stichting ZIO en Stichting Huisartsenpost Maastricht en Heuvelland

Over stichting ZIO
ZIO (Zorg in Ontwikkeling) is een eerstelijns zorgorganisatie in Maastricht en omgeving (Heuvelland). ZIO staat voor optimale kwaliteit van zorg en bereikt dit mede door de eerstelijns zorgaanbieder (bijv. de huisarts, praktijkondersteuner, fysiotherapeut en diëtist) in zijn of haar praktijk adequaat te ondersteunen
ZIO heeft de ambitie om steeds voorop te lopen in het verbeteren van de zorg die Huisartsen leveren. ZIO doet dat door o.a. huisartsen in staat te stellen ketenzorg te leveren, te participeren in een kwaliteitssysteem, samen met het MUMC+ de Stadspoli te exploiteren en een verwijsportaal beschikbaar te maken in de regio: TIPP.
Bij ZIO werken zo’n 93 medewerkers (35 POH GGZ, 7 POH somatiek, 14 Tipp medewerkers, 36 ZIO) . ZIO werkt voor 53 huisartspraktijken met in totaal 85 huisartsen.
Stichting ZIO is een stabiele en financieel gezonde organisatie.

Over Stichting huisartsenpost Maastricht en Heuvelland
De Stichting HMH (Huisartsenpost Maastricht en Heuvelland) is onderdeel van de huisartsenzorg in de regio en faciliteert huisartsen/huisartspraktijken zodanig dat er kwalitatief hoogwaardige, doelmatige en veilige spoedeisende huisartsenzorg geleverd wordt door de huisartsenpost. Stichting HMH wil vanuit de intrinsieke motivatie van de (zorg)professional invulling geven aan haar beleid. Ze werkt continu aan optimalisering van de zorgverlening aan patiënten met een efficiënte benutting van middelen in nauwe samenwerking met ketenpartners. Zij zorgt er mede voor dat de zorg aan de patiënt op het juiste moment op de juiste plek en door de juiste zorgverlener op een veilige wijze plaatsvindt. Bij Stichting HMH werken ruim 50  medewerkers, ruim 160 huisartsen zijn aangesloten.
De Stichting HMH is een stabiele en financieel gezonde organisatie.

Voor meer informatie zie de volgende websites: https://www.zio.nl/  en https://hapmaastricht.nl/nl/organisatie

Stichting ZIO wordt bestuurd door een tweekoppige directie en Stichting HMH wordt bestuurd door een directeur/bestuurder.
Het rooster van aftreden van de raad van toezicht voorziet in het aftreden van een lid met als aandachtsgebied financiën.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van ZIO en Huisartsenpost bestaat uit 3 leden en is belast met toezicht houden op en adviseren over de taakuitvoering van ZIO en Huisartsenpost.
ZIO en SHMH hebben een hoog gekwalificeerde raad van toezicht. Dat is voor de complexiteit in wereld van zorg en welzijn een groot voordeel, omdat daarmee de directie enige ruimte en rugdekking krijgt om weloverwogen risico’s te nemen, en daarmee te innoveren. Dat geeft invulling aan de vooraanstaande positie die ZIO en SHMH innemen in het zorglandschap van Maastricht en Heuvelland, maar ook landelijk. Daarmee zijn ZIO en SHMH in staat om de juiste mensen aan te trekken, wat weer leidt tot veel vertrouwen bij de huisartsen en andere stakeholders, en de mogelijkheid om voorop te lopen in nieuwe ontwikkelingen.

Het lid van de RvT beschikt over de volgende algemene competenties van toezichthouders:

 • Aantoonbare bestuurlijke ervaring (statutaire verantwoordelijkheid) op hoog niveau om daadwerkelijk boven de materie van ZIO en SHMH uit te stijgen.
 • Goed analyserend vermogen. Het kunnen beoordelen en toetsen van de Raad van Bestuur met relatief beperkte, doch relevante informatie.
 • Mee kunnen denken met de Raad van Bestuur en deze waardevolle adviezen kunnen geven, zonder op hun stoel te gaan zitten. In staat zijn de dialoog met de Raad van Bestuur te voeren en in staat zijn deze kritisch doch constructief te bevragen.
 • Kunnen omgaan met verantwoordelijkheid op afstand, zodanig dat de toezichthoudende functie voldoende inhoud heeft en er voldoende zicht is op procedures en processen.
 • Betrokkenheid met de zorg in het algemeen en specifiek de eerstelijns zorg.
 • Maatschappelijke betrokkenheid en kennis van en uitvoering geven aan de vereisten van de Governancecode Zorg 2017.
 • Voldoende tijd ter beschikking hebben om vergaderstukken te bestuderen en vergaderingen bij te wonen.
 • Participeren in vergaderingen en het volgen van relevante scholingen.

Voor de vacature gelden de volgende aanvullende kwalificaties
Het lid van de RvT met aandachtsgebied financiën functioneert als deskundige op dit gebied en is het aanspreekpunt voor de leden van de RvT en de bestuurders inzake financiële zaken.

We verwachten van lid financiën dat hij/zij:

 1. Ervaring, bereidheid en achtergrond heeft om de financiële zaken van ZIO en SHMH te doorgronden, daarover te adviseren en daar toezicht op te houden.
 2. Regionale binding heeft met Maastricht en Heuvelland (is een pre).
 3. Een brede maatschappelijke binding heeft en een functioneel netwerk.
 4. Integer is, een verantwoordelijkheidsgevoel heeft en een onafhankelijke opstelling.
 5. Inzicht heeft in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen.

Stichting ZIO en Stichting HMH zoekt daarnaast naar de juiste balans man/ vrouw in de samenstelling van de raad.

Vergoeding en procedure

De vergoeding voor deze functie is conform de WNT.
De inschrijftermijn voor deze positie sluit op 30 augustus.
De intake gesprekken vinden plaats op 17 September.

Heeft u vragen over deze vacature of wilt u solliciteren? Neem dan contact op met (Remy Rousseau 043-350 6929) of stuur uw CV en motivatie vóór 30-08-2019  naar info@zio.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld !