Huisartsenpraktijk Henquet een solopraktijk, wordt per januari 2020 ter overname aangeboden.

Locatie/huisvesting

Gelegen in de wijk Malberg, een wijk waar naar verhouding veel achterstandspatiënten en ouderen wonen. De praktijk is gevestigd in Medisch Centrum Malberg, in dit Medisch Centrum zijn verder nog een collega huisartsenpraktijk en een apotheek gevestigd. Er is voldoende parkeergelegenheid en de praktijk is goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Personeel

Naast de praktijkhoudend huisarts zijn een doktersassistente, een POH Somatiek, een diabetes verpleegkundige, twee POH GGZ, een diëtiste en een praktijkmanager werkzaam in de praktijk. Alleen de doktersassistente is in dienst van de praktijk.

Ketenzorg

Er is een goed opgezette programmatische zorg.

Overige kenmerken
Er is een actieve Hagro waar de praktijkhoudend huisarts bij aangesloten is. De waarneming in geval van ziekte/vakantie wordt met twee collega huisartsenpraktijken geregeld en/of met waarnemers. Er zijn volop mogelijkheden tot samenwerking binnen de Hagro en/of in andere samenwerkingsverbanden. Er wordt gewerkt met Tetra-his. De huisartsenpraktijk is voor de ANW-diensten aangesloten bij de huisartsendienstenstructuur HAP-Maastricht.

Inlichtingen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wiet Henquet, huisarts Tel. 043-3431574 of e-mail: w.henquet@ezorg.nl

Sollicitaties

U kunt uw schriftelijke sollicitatie vergezeld van CV tot uiterlijk 1 maart 2019 per e-mail sturen naar Wiet Henquet.

e-mail: w.henquet@ezorg.nl
Malbergplein 15a
6218 BC Maastricht
Tel.043-3431574