Bestedingsdoelen
Het doel van het achterstandsfonds is de bevordering van ondersteuning van huisartsen die patiënten hebben in de als zodanig geïdentificeerde achterstandsgebieden (klik hier voor vernieuwde lijst 2019).

Ondersteuningsaanvragen dienen een directe relatie te hebben met de achterstandsproblematiek:

 • Functionele en organisatorische ondersteuning van huisartsen met een grote patiëntenpopulatie uit achterstandsgebieden.
 • Gezondheidsverbetering en beïnvloeding van specifieke groepen patiënten.
 • Deskundigheidsbevordering van huisartsen en ondersteunend personeel in praktijken met een grote populatie patiënten uit achterstandsgebieden.

Criteria aanvraag project

 • De aanvraag wordt ingediend door of namens een huisarts/samenwerkingsverband met patiënten in een als zodanig geïdentificeerd achterstandsgebied.
 • De inhoud van de aanvraag richt zich specifiek op achterstandsproblematiek, een doelgroep uit het achterstandsgebied en/of problemen die een praktijk/ wijk door deze specifieke praktijkpopulatie ondervindt.
 • De activiteit levert een bijdrage aan de kwaliteit van de zorg aan deze groep patiënten.
 • De inhoud van de aanvraag ontlast de werklast van huisartsenvoorziening, maar mag geen aanvraag zijn voor vergoeding voor reguliere huisartsenzorg. Als het budget wordt besteed aan extra assistentie dan dient de reeds aanwezige assistentie minstens 1 fte per normpraktijk te bedragen.
 • Samenwerking met andere disciplines is mogelijk
 • Het project is van tijdelijke aard.
 • De projectaanvraag is volledig ingevuld.
 • De uitvoering van het project blijft binnen het voor het gebied ter beschikking staand budget.

Indien gewenst, hoeft u de aanvraag niet zelf te schrijven. ZIO biedt de mogelijkheid voor het leveren van ondersteuning van projectaanvragen binnen regio Maastricht-Heuvelland. De kosten van deze ondersteuning kunnen meegenomen worden in de begroting van de projectaanvraag.

Deelname commissie van aanbeveling
De huisartsenkring Limburg is in het kader van het achterstandsfonds op zoek naar een huisarts in deze regio wilt deelnemen aan een commissie van aanbeveling om de ingediende projecten te beoordelen. Het gaat primair om een commissie die ingediende projecten beoordeelt en advies aan de kring uitbrengt. Deze commissie van aanbeveling zal bestaan uit 4 huisartsen uit de regio’s Venlo, Roermond, Oostelijke Mijnstreek en Maastricht-Heuvelland, bestuurslid/beleidsmedewerker van de Kring en de ziektekostenverzekeraar.
Voor deelname aan deze commissie wordt een vergoeding beschikbaar gesteld door het achterstandsfonds.

Contact
Indien u interesse heeft in deelname aan deze adviescommissie, ideeën wilt inbrengen voor een project of u wenst meer informatie, kunt u contact opnemen met Jikkie Hendriks (kwaliteitscoördinator ZIO, j.hendriks@zio.nl / 043-3506922)