Onlangs heeft in het Koetshuis kasteel Rijckholt een Regionale bestuurlijke stakeholdersmeeting plaatsgevonden. Deze meeting was georganiseerd door het Netwerk Ouderenzorg Maastricht-Heuvelland. Tijdens deze bijeenkomst zijn regionale bestuurders geïnformeerd en betrokken over en bij de ontwikkelingen op het gebied van de ouderenzorg in Maastricht-Heuvelland.

Regiovisie ouderenzorg en landelijke programma’s
De regio Maastricht-Heuvelland vergrijst sneller dan de rest van Nederland! Wij vinden het belangrijk dat de oudere zo lang mogelijk in zijn eigen kracht wordt gelaten en zij daar waar nodig ondersteuning krijgen. Dit is vastgelegd in de regiovisie ouderenzorg van 2017. In maart 2018 is landelijk het ‘pact voor de ouderenzorg’ opgesteld en ondertekend. En zijn in het verlengde daarvan een aantal landelijk programma’s opgesteld, waaronder het programma ‘Langer thuis’.
Al deze landelijke programma’s en beleidsuitingen sluiten aan bij onze regiovisie. Thuis zolang het kan.

Ambitie voor de regio Maastricht- Heuvelland
De kerngroep Ouderenzorg heeft de eerste stappen naar concretisering van de regiovisie gezet. Voorbeelden hiervan zijn het ‘Centraal Aanmeldpunt ELV-bedden in de regio MH’ en ‘ELV-bedden (De Schakel) in het MUMC+’.
Verdere ontwikkeling van onze ambitie ‘de juiste ouderenzorg op de juiste plek’ vraagt om brede samenwerking en het gezamenlijk delen van onze kennis en ervaring. Dat begint met, bestuurlijk commitment voor gezamenlijke acties.

Opzet van deze bijeenkomst
Tijdens deze bijeenkomst werden enkele korte presentaties verzorgd over onder andere:
• Landelijke ontwikkelingen in de ouderenzorg en onze regionale ambitie op dit terrein.
• Diverse regionale projecten in het kader van de Ouderenzorg
• Het gezamenlijk bundelen van onze krachten om de ambitie ‘de juiste zorg op de juiste plek/thuis zo lang het kan met elkaar te realiseren

Maastricht Heuvelland: een regio op weg naar ‘de juiste ouderenzorg op de juiste plek’!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frank Amory, programmamanager Ouderenzorg, ZIO.