Prostaatkankercentrum Zuid is vanaf 1 juli 2019 hét centrum in Limburg en Zuidoost-Brabant op het gebied van prostaatkankerzorg. Prostaatkankercentrum Zuid is een samenwerkingsverband van de vakgroepen urologie van vijf ziekenhuizen: Elkerliek Ziekenhuis, Laurentius Ziekenhuis, Maastricht UMC+, VieCuri Medisch Centrum en Zuyderland Medisch Centrum.

Voor de huisarts verandert er vanaf 1 juli maar weinig. Bij verdenking op prostaatkanker verwijst de huisarts  uw patiënt zoals gewoonlijk door naar de afdeling urologie van het gewenste ziekenhuis.  Diagnostiek en (na)behandeling vinden hier in principe plaats. In een gemeenschappelijk Multidisciplinair Overleg (MDO) waarin alle ziekenhuizen participeren wordt bepaald voor welke behandeling de patiënt in aanmerking komt. Dit kan variëren van robotchirurgie tot radiotherapie of active surveillance. De zorgpaden van de vijf deelnemende ziekenhuizen zijn volledig op elkaar afgestemd.

De belangrijkste verandering is dat alle prostaatkankeroperaties voor de genoemde regio per 1 juli gecentraliseerd worden in Zuyderland Medisch Centrum. Daar worden de operatieve ingrepen door een team van vier ervaren urologen uit de verschillende ziekenhuizen uitgevoerd en ondersteund door de Da Vinci-robot techniek.

De belangrijkste reden voor de oprichting van Prostaatkankercentrum Zuid is het bevorderen van de kwaliteit van de diagnostiek en behandeling van patiënten met prostaatcarcinoom. Dit is in lijn met de door de wetenschappelijke vereniging van de urologen opgestelde landelijke volumenormen. In totaal zullen straks jaarlijks zo’n 600 patiënten uit Limburg en Zuidoost-Brabant in het MDO besproken worden, waarvan naar schatting 200 patiënten geopereerd zullen worden in Zuyderland Medisch Centrum, als onderdeel van Prostaatkankercentrum Zuid.

Kijk ook op www.prostaatkankercentrumzuid.nl.