Uit eerder onderzoek blijkt dat meerdere persoonlijke factoren bijdragen aan de verklaring voor hoge zorgkosten in Zuid-Limburg. Niet alleen demografie en sociaaleconomische status, maar ook leefstijl, eenzaamheid, zelfregie en gezondheid. Toch blijven de huisartskosten in Zuid-Limburg hoger dan elders. We zoeken huisartsen die willen meepraten over andere mogelijke verklaringen.  Aanmelding kan rechtstreeks bij de onderzoeker Rachelle Meisters. Indien u vragen heeft over ons verzoek, kunt u contact opnemen met Rachelle Meisters. Overige contactinformatie treft u aan in de bijlage.