De Zorgmodule Stoppen met Roken (2009) is vervangen door de  Zorgstandaard Tabaksverslaving (en bijbehorende Samenvattingskaart ). Deze standaard beschrijft de norm voor goede zorg bij tabaksverslaving en sluit aan op de Richtlijn Behandeling Tabaksverslaving en SMR Ondersteuning.