Tijdens de informatiebijeenkomsten bleek onduidelijkheid te zijn over de verschillende modules binnen de ketenzorg VVR (Coaching, Diëtetiek en (Her)instellen medicatie). Om die reden hier een stroomschema dat e.e.a. hopelijk duidelijk maakt. Toch nog vragen/onduidelijkheden, laat het ons weten!