Marijke van Dongen en Yvo Kesler (huisartsen in Huisartsenpraktijk Daalhof) en twee psychologen van Mens GGZ vertellen in een interview over de laagdrempelige en passende GGZ-zorg die geboden wordt in 27 huisartsenpraktijken in Maastricht-Heuvelland. Lees hier het artikel in Nummer 1, maart 2022.