In Nederland schrijven artsen geneesmiddelen vaak voor op de stofnaam van de werkzame stof. De apotheker zoekt op basis hiervan naar het geneesmiddel dat de arts heeft voorgeschreven. Dat kan betekenen dat de patiënt een generiek geneesmiddel krijgt. Dat is een middel dat gelijkwaardig is aan een al eerder goedgekeurd geneesmiddel.

Om patiënten en consumenten voor te lichten over generieke geneesmiddelen is de folder ‘Antwoorden op vragen over merkloze medicijnen’ beschikbaar. Het CBG heeft dit materiaal ontwikkeld in samenwerking met 10 patiëntenorganisaties om zo het vertrouwen in en goed gebruik van generieke geneesmiddelen te vergroten. Ook zijn beroepsorganisaties van artsen en apothekers geconsulteerd bij het opstellen van de tekst.

De brochure biedt patiënten onder andere feitelijke achtergrondinformatie over generieke geneesmiddelen: wat zijn het, wat zijn de verschillen met het spécialité en hoe worden ze gemaakt en gecontroleerd? Daarnaast komen ook de praktische kanten van goed gebruik bij wisselen aan bod: is er verschil in werking, kan de gebruiker veilig wisselen en wat te doen bij klachten?

Apothekers, artsen en patiëntenorganisaties kunnen de folder gratis bestellen bij het CBG. Wilt u de folder bestellen? Stuur dan een e-mail aan communicatie@cbg-meb.nl.
Vermeld bij uw bestelling aantal, naam organisatie en adres.