Eén van de onderdelen van het verbeterproject farmacie binnen Blauwe Zorg, betreft de implementatie van een regionaal longformularium voor astma en COPD patiënten. Het verbeterproject bestaat uit de implementatie van een regionaal longformularium voor astma en COPD patiënten. Binnen dit project is tevens sprake van optimalisatie van het farmacotherapeutisch proces, waarin o.a. ruimte is gecreëerd voor de apotheker en -assistent voor het doen van uitgebreide(re) vervolguitgiftes. Verwachting is dat hierdoor de patiënt goed geïnformeerd en geïnstrueerd wordt over het (gebruik van het) geneesmiddel en zal leiden tot hogere therapietrouw.

Doel was het inzichtelijk maken van de patiënttevredenheid ten aanzien van het regionaal longformularium en optimalisatie van het farmacotherapeutisch proces. Er werd o.a. gevraagd naar tevredenheid t.a.v. gebruik en werking van het nieuwe geneesmiddel, in welke mate rekening werd gehouden met de voorkeuren van de patiënt bij de keuze voor een nieuw middel en de informatievoorziening richting de patiënt.

Er werden interviews gevoerd met 11 astma- en COPD patiënten die een geneesmiddel uit het longformularium gebruikten. De interviews werden afgenomen door twee vrijwilligers van Zorgbelang Limburg,  Rob van den Boorn en Servé Heijing.

Hun conclusie luidt als volgt: “Als in het huisartsengebied Maastricht/Heuvelland iedere huisartsenpraktijk/apotheek op dezelfde wijze handelt als gehandeld wordt naar de geïnterviewden, dan is sprake van een goede praktijk. Anders gezegd: indien het longformularium in het ZIO-gebied is geïmplementeerd, zoals bij de bevraagde apothekers, zorgt het voor een goede tevredenheid. Je zou mogen concluderen dat de overgang van “oud” naar “nieuw” goed is verlopen. Er is op systematische wijze sprake van instructie.”

Wel noemen zij nog enkele punten ter verbetering:

–        De inhalatie-instructie bij zowel de huisartspraktijk als apotheek: de respondenten zijn over het algemeen (zeer) tevreden over de instructie bij de eerste keer dat het medicijn voorgeschreven wordt en de controle hiervan bij een volgende uitgifte. Er wordt goede uitleg gegeven en zo nodig volgt herhaling van de gebruiksinstructie. Echter, niet in alle gevallen wordt daadwerkelijk geoefend, terwijl bekend is dat dit een wezenlijk onderdeel van de inhalatie-instructie is.

–        De ruimte waar de instructie plaatsvindt: een “afhaalbalie” is niet meteen een uitnodigende plek om dit zorgaspect te bespreken. Geadviseerd wordt om de inhalatie instructie in een aparte ruimte te doen, “maak het belangrijk”.

Punten waarmee verschillende werkgroepen aan de slag gaan!