Informatie voor gevestigd huisartsen:
Een algemene informatiemail is op woensdag 12 juni jl. verstuurd naar álle gevestigd huisartsen. Maandag 17 juni jl. heeft u een mail ontvangen van de afzender Classmarker.com. met de inloggegevens.
Geen mail ontvangen? Check uw spamfolder. Ook daar geen mail ontvangen? Neem dan contact op met Maud van Hoof (ketenzorg@zio.nl, 043 350 69 28).

Informatie voor vaste waarnemens/HIDHA’s:
→ Email adres aan ons doorgegeven?
Een algemene informatiemail is op woensdag 12 juni jl. verstuurd naar de vaste waarnemers en HIDHA’s op het opgegeven mailadres. Maandag 16 juni jl. heeft u een mail ontvangen van de afzender Classmarker.com. met de inloggegevens.
Geen mail ontvangen? Check uw spamfolder. Ook daar geen mail ontvangen? Neem dan contact op met Maud van Hoof (ketenzorg@zio.nl, 043 350 69 28).
→ Email adres nog niet aan ons doorgegeven?
We vermoeden dat we nog niet van alles waarnemers/HIDHA’s een emailadres ontvangen hebben. Het verzoek dit alsnog te mailen naar ketenzorg@zio.nl, i.v.m. afwezigheid door vakantie vóór 1 juli as.
o Voornaam:
o Achternaam:
o Mailadres (een persoonlijk mailadres; geen praktijk mailadres):
o Werkzaam in praktijk:

Informatie voor praktijkondersteuners:
Deelname is geheel vrijblijvend, en kan eventueel gedaan worden ter voorbereiding op de observaties die in het najaar gepland zullen worden. Aangegeven dat je de toets wilt ontvangen? Dan heb je op 17 juni jl. reeds een mail ontvangen met inloggegevens. Nog niet aangegeven dat je wenst deel te nemen, maar wens je dit alsnog? Stuur een mailtje naar ketenzorg@zio.nl vóór 1 juli a.s.