Op dinsdag 28 mei jl. was het zo ver, de eerste dag van de praktijkondersteuner GGZ. Op initiatief van het team werd de dag gevuld met inhoudelijke (bij)scholing, workshops en werd er kennisgemaakt met verschillende regionale zorgorganisaties en -initiatieven.

De dag werd geopend met een terugkoppeling van de werkgroepen die op deelonderwerpen zich bezig hebben gehouden met het grotere thema ‘werkbelasting’. Dit onderwerp heeft, naar aanleiding van het werkbelasting onderzoek van vorig jaar, het team bezig gehouden de afgelopen maanden. De eerste voorzichtige stapjes in een aanpak van de werkbelasting zijn inmiddels gezet.
De ochtend werd vervolgt met een inspirerende lezing van Bart Bongers over de Nieuwe GGZ, wachtlijsten(problematiek) in de regio en de toekomstvisie van ZIO op de huisartsgeneeskundige GGZ.

Na een heerlijke lunch werd het tijd om ook de inhoud van het werk de nodige aandacht te geven. Dr. Elke Smeets (klinisch psycholoog en ere docent aan de Faculteit Psychologie en Neurowetenschappen aan de Universiteit van Maastricht) nam het team mee in de wereld van de positieve psychologie. Middels een zeilboot metafoor kregen de praktijkondersteuners een praktische tool in handen om het gesprek met de patiënt breed aan te gaan.

De dag werd afgesloten met een kennismaking in de vaktherapie, meer specifiek danstherapie en psychomotorische therapie. Middels het ervaren van deze therapievormen werd besproken hoe bewegen mensen kan aanzetten tot gedragsverandering, bewustwording en nieuwe inzichten.

Al met al een mooie, regenachtige, maar leerzame dag die voor de POH GGZ ook zeker in het teken stond van verbinden met elkaar.