Het Centrum Seksuele Gezondheid van de GGD Zuid Limburg biedt een FTO aan over SOA en PreP voor huisartsen op Hagro niveau.
Het betreft een 2 uur durende scholing waarbij kennis omtrent SOA diagnostiek en behandeling wordt opgefrist en een oriëntatie op PrEP-zorg (Pre-expositie Profylaxe voor HIV) gegeven wordt.
PrEP wordt momenteel o.a. verstrekt door de GGD en via de Stadspoli. Deelnemers leren wat PrEP is, wie ervoor in aanmerking komt, wat de aandachtspunten bij het gebruik ervan zijn en wat de rol van de huisarts hierbij kan zijn.
Een arts van de GGD en/of huisarts lid van de NHG-expertgroep SOA HIV zal het FTO verzorgen.
Bij interesse kunt u contact opnemen via lizanne.kremer@ggdzl.nl. Data kunnen in overleg gepland worden vanaf najaar 2021 (zo nodig kan het FTO ook digitaal plaatsvinden).
Deze scholing wordt kosteloos aangeboden.