MensGGZ heeft samen met VGZ een plan opgesteld waarin MensGGZ in 2022 in pilot-form een centrale voordeurfunctie voor de GGZ gaat vervullen. Maximaal 1/3e van de praktijken kunnen aansluiten. Doel van deze pilot is om de wachttijden terug te dringen, door goed te triëren vooraf.

De centrale voordeurfunctie is grofweg opgebouwd uit drie elementen:

  1. Triërende screening

De psycholoog van Mens GGZ zal een korte voorbespreking hebben met de HA en/of POH-GGZ over de verwezen patiënt. Daarna voor de psycholoog een gesprek vanuit een holistische visie hebben met de verwezen patiënt. De patiënt vult voorafgaand aan het gesprek het spinnenweb van positieve gezondheid en een korte vragenlijst over ziektebeleving in. Dit gesprek resulteert in een inschatting van de mate van ernst (hoogcomplex – laagcomplex) versus de urgentie (hoog urgent – laag urgent) van de problematiek.  Op basis van alle genoemde elementen, wordt bepaald wat de gepaste verwijzing is voor de patiënt.

  1. Wachttijd overbruggingszorg

Indien na de triërende screening blijkt dat de patiënt vervolgbehandeling nodig heeft, kan de patiënt te maken krijgen met wachtlijsten bij de GGZ-aanbieders in de regio. Om de patiënt te ondersteunen en de huisarts/POH-GGZ te ontlasten tijdens deze periode, biedt Mens GGZ wachttijd overbruggingszorg aan. Hiermee neemt Mens GGZ de verantwoordelijkheid na verwijzing over van de huisarts.

  1. Evaluatie

Zes maanden na start behandeling bij de aanbieder wordt de patiënt benaderd met het verzoek een vragenlijst in te vullen. In deze vragenlijst wordt bekeken of de patiënt de zorg krijgt die hij/zij verwacht had en hem/haar ook hulp biedt. Na het retourneren van de vragenlijst, wordt contact met de patiënt opgenomen om het traject van MensGGZ en de opvolgende behandeling te evalueren.

Deelname aan de centrale voordeurfunctie betekent niet dat de patiënt een extra contactmoment heeft na eerdere contactmomenten met de POH-GGZ en de huisarts. In principe is de triërende screening ofwel de intake voor een behandeling in de basis GGZ of de intake voor de overbruggingszorg naar de hoogcomplexe zorg.

Deelname

Voor de pilot in 2022 zoeken we 15 tot 18 praktijken die deel willen nemen aan bovenstaande pilot. In verband met personele capaciteit, zullen we de pilot gefaseerd uitrollen over de deelnemende praktijken. Heeft u interesse om deel te nemen? Vul dan deze link in vóór 1 december aanstaande.