Maastricht-Heuvelland is door Long Alliantie Nederland (LAN) geselecteerd als één van de acht pilot regio’s voor het ontwikkelen van een landelijk transmuraal zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname. Dit zorgpad beoogt de zorg aan deze patiënten te verbeteren en het aantal opnamedagen te verminderen. De werkgroep COPD is de kartrekker van dit project.

In Nederland hebben circa 320.000 mensen de ziekte COPD. Jaarlijks liggen COPD patiënten in totaal meer dan 200.000 dagen in het ziekenhuis als gevolg van longaanvallen. Heropnames komen veel voor. Ongeveer de helft van de patiënten die met een longaanval in het ziekenhuis wordt opgenomen, wordt binnen een jaar opnieuw opgenomen in het ziekenhuis met dezelfde oorzaak. Longaanvallen veroorzaken veel leed voor patiënten en hun omgeving door een sterke en meestal blijvende verhoging van de ziekte-en zorglast.

Multidisciplinaire aanpak

Door een regionale, multidisciplinaire aanpak met de zorgverleners die een rol hebben in dit zorgproces, willen we de zorgverlening zodanig verbeteren dat het aantal ziekenhuisopnames bij deze patiënten verminderd. De Pilot is geïnitieerd door de Long Alliantie Nederland (LAN). De LAN heeft een landelijk transmuraal zorgpad ontwikkeld.

Dit transmurale zorgpad heeft als doel betere zorg te leveren aan COPD-patiënten tijdens en na een ziekenhuisopname door goede zorg, in een goede afstemming tussen de eerste, tweede en derde lijn. Eveneens zal het project een reductie van het aantal ziekenhuisopnamedagen als doel hebben, met name bij patiënten met een hoge kans op herhaling. Het transmuraal zorgpad is een ‘pad’ dat start in het ziekenhuis en doorloopt in de thuissituatie.

Achtergrondinformatie en bijbehorende documenten