Stoppen met roken is voor mensen met een chronische aandoening een belangrijk onderdeel van de behandeling. Stoppen met roken kan zowel individueel als in groepsverband plaatsvinden. Deze begeleiding kan worden ondersteund met nicotinevervangende middelen zoals pleisters en kauwgum en/of medicatie.

Individueel programma stoppen met roken

Wanneer de patiënt de voorkeur geeft aan een individueel traject zal hij of zij begeleid worden door de praktijkondersteuner door middel van de H-MIS (Minimale Interventie Strategie) in de huisartsenpraktijk. Deze H-MIS is binnen de ketenzorg diabetes, astma, COPD en hart- en vaatziekten gecontracteerd. In de protocollen staat de H-MIS beschreven.

Overige stoppen met roken programma’s

Daarnaast kan een patiënt ook gebruik maken van het overige aanbod op het gebied met stoppen met roken. Deze zorg is niet binnen de ketenzorg gecontracteerd. Afhankelijk van de polis van de patiënt kan deze zorg wel of niet vergoed worden.

Vergoeding medicatie bij stoppen met roken

Medicatie bij stoppen met roken wordt alleen vergoed in combinatie met een stoppen met roken begeleiding zoals de H-MIS of een groepsprogramma stoppen met roken.
Onder medicatie bij stoppen met roken vallen:

• Nicotine vervangende middelen: pleisters, smelttabletten, zuigtabletten en kauwgom
• Medicijnen: Nortriptyline (Nortrilen), Bupropion (Zyban) en Varenicline (Champix) (voorgeschreven door voorschrijvend arts)

De kosten van medicatie gaan van het eigen risico af. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2016 is het verplicht eigen risico 385 euro per jaar.
Om in aanmerking te komen voor vergoeding van de medicatie en de nicotinevervangende middelen dient u het landelijke aanvraagformulier stoppen met roken zorg in te vullen. U kunt het formulier hier downloaden. Of vermeld ‘SMR’ op het recept bij het uitschrijven daarvan.