De POH GGZ begeleidt in dit spreekuur cliënten met problematisch gebruik van alcohol en middelen in een kortdurend behandeltraject waarbij hij de mate van afhankelijkheid in kaart brengt en met de cliënt gaat onderzoeken wat passende begeleiding is. Indien nodig motiveert hij cliënten in een kortdurend traject om verder in zorg te gaan in de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) of de Specialistische GGZ (SGGZ). Ook het systeem (partner, familie) rondom de patiënt met verslavingsproblematiek kan op dit spreekuur terecht aangezien alcohol en middelen effect kunnen hebben op het hele gezin en niet alleen op de verslaafde zelf.

Meer informatie over oa indicatie en contra-indicaties voor dit spreekuur vindt u in de ‘Richtlijn verwijzen naar het spreekuur POH-GGZ problematisch gebruik Alcohol en Middelen’.

Om direct te verwijzen en een afspraak te maken via TIPP klikt u hier

Klik hier voor de Richtlijn verwijzen naar het  spreekuur POH-GGZ problematisch gebruik Alcohol en Middelen

De POH GGZ begeleidt in dit spreekuur cliënten met problematisch gebruik van alcohol en middelen in een kortdurend behandeltraject waarbij zij de mate van afhankelijkheid in kaart brengt en met de cliënt gaat onderzoeken wat passende begeleiding is. Indien nodig motiveert zij cliënten in een kortdurend traject om verder in zorg te gaan in de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) of de Specialistische GGZ (SGGZ). Ook het systeem ( partner, familie) rondom de patiënt met verslavingsproblematiek kan op dit spreekuur terecht aangezien alcohol en middelen effect kunnen hebben op het hele gezin en niet alleen op de verslaafde zelf.

Direct verwijzen en een afspraak maken via TIPP

De behandeling door de POH GGZ Alcohol en Middelen wordt gedeclareerd op de verwijzende praktijk. 

De verwijzing naar de spreekuren Kind en Jeugd en Verslavingszorg zal op korte termijn verlopen via het verwijsportaal van TIPP.

Tot die tijd kunt u een verwijsbrief faxen naar TIPP ( 043- 2100223) met:

  • de naam van de patiënt
  • geboortedatum van de patiënt
  • BSN nummer van de patiënt
  • type verwijzing: POH GGZ Kind en Jeugd of Verslavingszorg
  • de reden van verwijziging: Kind & Jeugd of Verslavingszorg
  • uw naam als verwijzer

TIPP maakt vervolgens een medix-patiëntkaart aan in de GGZ omgeving aan, zodat de POH GGZ Kind & Jeugd of problematisch gebruik van alcohol en drugs in deze kaart de verwijsbrief kan inzien en haar behandeling kan registreren.

Direct een afspraak maken op het spreekuur POH GGZ via TIPP

De afspraak bij de POH GGZ Kind & Jeugd of Verslavingszorg kunt u bij voorkeur direct telefonisch via TIPP laten maken of u kunt de cliënt zelf contact op laten nemen met TIPP voor het maken van een afspraak via het telefoonnummer van TIPP 043-2100210

Declaratie POH GGZ Kind en Jeugd of Verslavingszorg.
De behandeling door de POH GGZ wordt gedeclareerd door de verwijzende huisartspraktijk.