In het kader van de multidisciplinaire richtlijn Polyfarmacie bij ouderen is het van belang dat huisartsen en apothekers samenwerken aan medicatiebeoordeling voor een gerichte groep patiënten.

Medicatiebeoordeling betreft multidisciplinaire zorg. In de eerste lijn betekent dat dat medicatiebeoordeling de gezamenlijke verantwoordelijkheid is van de huisarts en de apotheker. Om te zorgen dat het proces goed verloopt, is het van belang dat huisartsen en apothekers onderling afspraken maken over de uitvoering van de verschillende onderdelen van medicatiebeoordeling, over communicatie en over benodigde randvoorwaarden.

Bovendien ziet de inspectie ziet erop toe dat er een goede medicatiebeoordeling plaatsvindt bij kwetsbare ouderen met polyfarmacie. Er wordt o.a. getoetst of er samenwerkingsafspraken over medicatiebeoordeling tussen voorschrijvers en apothekers zijn vastgelegd.
Binnen de keten ouderenzorg is, i.s.m. de betrokken disciplines, een procedure ontwikkeld voor het gezamenlijk medicatiereview. Het protocol treft u hier.

Uitbetaling aan de betrokken disciplines (huisarts, POH en apotheker) vindt dan ook plaats vanuit de keten.
Een overzicht van de gecontracteerde apothekers treft u hier.
Bijkomend voordeel is dat, wanneer het medicatie review vanuit de keten wordt uitgevoerd, er geen aanspraak wordt gedaan op eigen risico van de patiënt.

Zie ook: