Generieke module Diëtetiek

Conform de NHG-Zorgmodule Leefstijl Voeding, behoren advisering en motivering bij voedingsproblematiek primair tot het domein van huisartsen, praktijkondersteuners en diëtisten. Klik hier voor het protocol.

Algemene voedingsadviezen

Huisarts en praktijkondersteuner geven algemene voedingsadviezen.
Patiënten kunnen voor algemene voedingsadviezen verwezen worden naar de volgende website: https://www.thuisarts.nl/gezonde-levensstijl/ik-wil-gezond-eten

Dieetbehandelingen

De diëtist geeft individuele en gespecialiseerde dieetbehandelingen.
Dieetbehandeling door een diëtiste is gecontracteerd binnen de ketens COPD, DM2, VVR, HVZ en ouderenzorg. Binnen module 1 (startjaar) en module 3 (instellen op insulines) van de ketenzorg DM2 is dieetbehandeling door een diëtiste een vast onderdeel. Ook dieetbehandeling door een diëtiste niet gerelateerd aan ketenzorg, maar wel bij een in de keten(s) COPD, DM2, VVR, HVZ en/of ouderenzorg geïncludeerde patiënt, valt onder de ketenzorg-financiering.
Klik hier voor de folder die uitgereikt kan worden aan de patiënt.

Voor een overzicht van gecontracteerde diëtisten binnen verschillende ketenzorgprogramma’s, ga naar deze pagina.