Binnen de ketenzorg COPD en ouderenzorg bestaat de mogelijkheid de patiënt voor een eenmalig consult naar de fysiotherapeut te verwijzen, zonder dat het eigen risico van de patiënt wordt aangesproken. De fysiotherapeut besluit in overleg met de patiënt of verdere fysiotherapeutische behandeling (bijvoorbeeld in de vorm van een beweegprogramma COPD) geïndiceerd is.

Verwijzing naar de fysiotherapeut gebeurt via MediX (in het patiëntdashboard), en enkel bewegingsarmoede kan al de aanleiding zijn dit te doen. De fysiotherapeut zorgt voor een terugkoppeling naar de verwijzer door het rapporteren van zijn bevindingen en besluit in het hiervoor bestemde MediX formulier. Voor meer informatie over MediX, ga naar deze pagina.

Inclusiecriteria eenmalig consult (gespecialiseerd) fysiotherapeut.
Keten Inclusiecriteria eenmalig consult fysiotherapeut
COPD –        Bewegingsarmoede en/of
–        GOLD 2, 3 of 4 én
–        MRC score van ≥ 2 en/of
–        Na afloop van een klinisch of poliklinisch revalidatieprogramma
Ouderenzorg –        Bewegingsarmoede
–        Val- e/o mobiliteitsproblematiek
–        Incontinentie

De gecontracteerde fysiotherapeuten vindt u op deze pagina.